Onafhankelijk & snel energie vergelijken

Het Energieakkoord alles wat je erover moet weten

Laatst geupdate op 24 oktober 2017
Het Energieakkoord alles wat je erover moet weten

Het energieakkoord staat voor duurzame groei is een Nederlandse overkomst uit 2013 tussen overheid en ruim veertig organisaties. Het uiteindelijke doel van dit akkoord is om Nederland te verduurzamen in zowel de elektriciteits als gas-voorzieningen.

Waarom het energieakkoord?

De hoofdreden om een energieakkoord aan te gaan, is om de effecten van klimaatveranderingen tegen te gaan. Daarnaast heeft Nederland zich gecommitteerd aan Europese afspraken (Klimaatverdrag) om te voldoen aan doelstelling voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Met het energieakkoord liggen er concrete afspraken, maatregel en uitwerkingen klaar welke moeten bijdragen om deze doelstellingen te behalen. Afgesproken doelen welke in het energieakkoord staan zijn onder andere :

Belangrijke afspraken in het energieakkoord

Verschillende partijen hebben het energieakkoord getekend, maar wat gaat er nou daadwerkelijk gebeuren? Aan de hand van een speciale commissie zullen de onderstaande afspraken nageleefd en behaald (moeten) worden.

Voortgang energieakkoord 2017

Afspraken maken is één, maar ook daadwerkelijks het nastreven en vooruitgang boeken is een tweede. Toch ziet het er in 2017 een stuk rooskleuriger uit als de jaren hiervoor. Zo blijk uit de Nationale Energie Verkenning wat de monitor van het Energieakkoord is. Eerder schreven we al dat Nederland steeds groener werd, maar er zijn ook nog voldoende terreinen waar winst geboekt moet worden om het energieakkoord te behalen. Zo zal de uitstoot van CO-2 drastisch naar beneden moeten en zal de energiebesparing nog aangescherpt moeten worden. Hierbij wel de kanttekening dat sommige maatregelen nog niet zijn meegenomen welke binnenkort wel mee berekend zullen worden. De definitieve analyse over de voortgang van het energieakkoord van 2017 laat dus nog even op zich wachten

Tags:
Onze experts schreven ook deze relevante berichten
Nederland is de afgelopen jaren goed bezig geweest als het aankomt op duurzame energie. Hoewel de doelstelling van 2020 van het energieakkoord niet worden gehaald, lijkt het erop dat we in 2023 voldoen aan deze doelstelling. Rooskleurige toekomst vo
Het kabinet gaat vooralsnog geen extra kolencentrales sluiten in Nederland. In Nederland hebben we tien kolencentrales waarvan er vijf centrales zijn of worden gesloten. Dit vond een groot deel van de kamer niet voldoende en wou daarom de overige vij