Onafhankelijk & snel energie vergelijken

Hoe groen is jouw energieleverancier eigenlijk?

Laatst geupdate op 2 november 2017
Hoe groen is jouw energieleverancier eigenlijk?

Jaarlijks komt uit een onderzoek van Natuur&Milieu, Wise, Greenpeace en de Consumentenbond naar de duurzaamheid hoe elke energieleverancier scoort. Ook dit jaar hebben zij weer onderzoek gedaan en toch niet geheel verrassend staan Pure Energie en Qurrent weer bovenaan.

Grote energieleveranciers steeds groener

Vorig jaar schreven wij al over het onderzoek met de daarbij opvallende punten. Toen scoorde de grote energiebedrijven voor een groot deel zware onvoldoendes en dit jaar zit daar een lichte stijging in. Hoewel er nog meer als voldoende verbetering inzit lijkt het erop dat ook de grote energiebedrijven gaan inzien dat zij ook moet verduurzamen om mee te gaan in deze tijd. Waar vorig jaar veel energieleverancier nog zware onvoldoendes scoorde, zitten zit dit jaar tegen een kleine voldoende aan. Wel moet hier de kanttekening bij worden gemaakt dat veel van deze onderstaande energieleverancier weinig toevoegen aan het opwekken van duurzame energie, maar grotendeels hiervan inkopen.

Energieleverancier Score 2016 Score 2017
Eneco 7,0 7,9
Energiedirect.nl 4,6 5,0
Essent 3,0 5,2
NLE 4,4 5,3
Nuon 4,2 4.7
Oxxio 4,3 6,1

Transparantie herkomst stroom steeds onduidelijker

Dat de stroommarkt volop in beweging is hoeven we niet te melden. Veel energieleverancier lijken dan ook in te zien dat duurzame energie ontzettend belangrijk is, maar zitten vaak nog met activiteiten uit het verleden. Zo zitten ze met vervuilde centrales waar veel geld inzit en niet zomaar van de hand gedaan kunnen worden. Sommig energieleverancier proberen deze opgewekte stroom in een aparte onderneming te stoppen  of wordt in de zakelijke markt gestopt. Hiermee wordt de transparantie van de herkomst van stroom steeds meer in gedrang en lijkt transparantie steeds verder weg.

Toekomst zonder sjoemelstroom nog ver weg

In Nederland verkopen we zo een 42% van alle stroom als groen. Dit lijkt een prachtig resultaat tenslotte zou bijna de helft van alle stroom groen zijn. Als we nagaan dat slechts 13% van alle Nederlandse stroom groen wordt opgewekt lijkt hier toch een probleem te zitten. Waar komt de overige groene stroom vandaan?

In het verleden schreven wij al een stuk over sjoemelstroom en wat voor probleem dit vormt in ons land. Consumenten worden op het verkeerde been hierbij gezet door garanties van oorsprong (GVO’s) te kopen en hiermee hun grijze stroom te vergroenen. Waar vroeger GVO’s van Noorse waterkracht vandaan kwamen, lijkt nu de trend om dit uit Europese windenergie en zonnestroom te halen. Het idee blijft hetzelfde ze kopen goedkopen GVO’s op uit het buitenland en vergroenen hun Nederlandse grijze stroom ermee.

De enigste oplossing lijkt om kolencentrales dicht te gooien in Nederland en meer duurzame energie projecten te starten. GVO’s uit Nederland zijn op dit moment 10 tot 20 keer duurder als uit andere Europese landen en energieleverancier lijken hier dan ook de voorkeur aan te geven. Zolang de productie van groene energie uit Nederland niet vergroot lijkt dit probleem zich niet op te lossen. Ook zullen andere Europese landen duurzame energie en het bestaan van GVO’s meer onder de aandacht moeten brengen. Als daar de vraag naar duurzame energie uit de consumentenmarkt vergroot zullen de prijzen van de GVO’s door stijgen waardoor energieleveranciers niet anders kunnen als hier duurzame projecten te starten.

Tags: , ,
Onze experts schreven ook deze relevante berichten
De afgelopen jaren is er ontzettend veel ontwikkeling op het gebied van duurzame energie en zijn de energieplannen belangrijker als ooit. Om de distributie van duurzame energie tussen lidstaten te verbeteren zal er tussen Spanje en Frankrijk een elek
Nederland is de afgelopen jaren goed bezig geweest als het aankomt op duurzame energie. Hoewel de doelstelling van 2020 van het energieakkoord niet worden gehaald, lijkt het erop dat we in 2023 voldoen aan deze doelstelling. Rooskleurige toekomst vo
Nederland zit nog steeds vast aan energie uit fossiele brandstoffen. Hoewel dit de afgelopen jaren wel iets is verbeterd, zijn we nog steeds hekkensluiter in de Europese lijst als het gaat om duurzame energie winning. Volgens een groep hoogleraren wo
Sinds de oprichting van het bedrijf in 2005 wist NLE (Nederlandse Energie Maatschappij) nog nooit zo hoge winst te behalen. Met de recordwinst van 12 miljoen zal NLE met genoegen terugkrijgen op een succesvol jaar. NLE nog niet bij de grote jongens