Onafhankelijk & snel energie vergelijken

Wat is het stroometiket?

Sinds 2005 zijn energieleverancier verplicht om te laten zien hoe zij hun energie opwekken. Via het stroometiket is precies te zien hoeveel procent van de stroom uit bijv. aardgas, kolen, kernenergie of hernieuwebare energie afkomstig is. Daarnaast kan je ook terugzien hoeveel CO2 per kWh de energieleverancier uitstoot. Energieleverancier zijn zelf verplicht om voor zowel het bedrijf als per product een stroometiket te ontwikkelen.

Voorbeeld stroometiket Eneco

Welke informatie staat precies op het stroometiket?

Op het stroometiket staat de samenstelling van stroom. Je kan precies terugvinden hoeveel procent van de opgewekte stroom voort komt uit fossiele of duurzame energie. Natuurlijk zijn deze twee onderdelen weer verdeelt in subcategorieen. Voor fossiel bestaat deze uit de subcategorieen Kolen, Aardgas, Nuclear en Overig. Bij Duurzaam bestaat dit uit Wind, Zon, Waterkracht en Biomassa. Je kan zelfs zien hoeveel procent van de duurzame energie wordt opgewekt in Nederland of het buitenland.

Is het stroometiket betrouwbaar?

De ACM controleert elke jaar of de stroometiketten van de energieleveranciers kloppen. Het stroometiket verschijnt jaarlijs voor 1 Mei en geeft de situatie weer van het voorgaande jaar. Vaak voegen energieleverancier het stroometiket bij de (jaar)afrekening.