Onafhankelijk & snel energie vergelijken

Groene energie

Groene energie, duurzame energie of groen stroom is energie wat milieuvriendelijk is opgewekt. Je kunt zelf daadwerkelijk bijdragen aan een milieuvriendelijke leefomgeving. Groene energie speelt daarbij een belangrijke rol.

Verschil groene energie en grijze energie?

Grijze energie komt voort uit fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en olie of uit kernenergie. Bij het proces om energie op te weken komt een hoop milieu schadelijke CO2 vrij. Daarbij zijn de fossiele brandstoffen steeds schaarser en kan hier dus niet altijd op geteerd worden.

Groene energie komt voort uit onuitputtelijke energiebronnen. In tegenstelling tot grijze energie zal groene energie dus onbeperkt opgewekt kunnen worden. Denk hierbij aan windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht.

In beide gevallen komt hier energie uit voort en zal dit bij stroom op het net worden gezet. Deze stroom zal in beide gevallen exact hetzelfde zijn. Uiteindelijk komt bij ieder huishouden gewoon dezelfde stroom uit het stopcontact.

Het verschil zit hem dan ook vooral in de manier hoe jij wilt dat het energie is opgewekt. Energieleveranciers welke groene stroom verkopen moeten over GvOs (Garantie van Oorsprong) bezitten. Eén GvO geeft aan dat er ergens in Europa 1000 KwH duurzame energie is opgewekt. Verkoopt een energieleverancier dus groene energie dan zal het moet zorgen dat het over voldoende GvOs bezit.

Nederlandse groene energie

In Nederland is ongeveer 11% van de totale energie productie duurzaam. In 2015 werd er 37% als groene energie verkocht en dit zou betekenen dat er een tekort aan groene energie zou zijn. In veel gevallen kopen energieleveranciers in de plaats daarvan goedkope GvOs uit Scandinavische landen welke worden opgewekt door waterkracht. Deze GvOs zijn dan ook een stuk goedkoper als dat wij in Nederland deze energie zouden opwekken. Door te kiezen voor Nederlandse groene energie krijg je echt 100% duurzame energie wat is opgewekt in Nederland. Bij steeds meer gebruik van Nederlandse groene stroom zullen er steeds meer GvOs nodig zijn uit Nederland en daarom steeds meer Nederlandse duurzame installaties (windmolens, zonne-energie en biomassa) worden aangelegd.

Groene energie duurder dan grijze energie?

Het is moeilijk om te zeggen of groen energie duurder is. Groene energie is in iedergeval duurder om te produceren, maar onder andere door overheid subsidies word dit gecompenseerd. Groene energie is bij sommige energieleveranciers dan wel iets duurder, maar over het algemeen ontloopt dit elkaar niet zoveel. Door de grote vraag aan groene energie zijn er steeds meer groene energieleveranciers bijgekomen welke in veel gevallen zelf goedkoper zijn of prima kunnen concurreren met grijze stroom aanbieders.

Groene energie bij Groene energieleveranciers

Wil je echt bijdragen aan een groenere toekomst dan kan je het best groene energie afnemen bij groene energieleveranciers. In Nederland zijn de meest duurzame energieleveranciers Huismerk Energie, Qurrent en Pure energie. Dit blijkt uit onderzoek van WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace, Hivos, WNF en de Consumentenbond welke de volgende onderdelen onderzochten

Het onderzoek geeft dus niet alleen aan waar je echt 100% duurzame energie kan kopen, maar ook welke bedrijven het beste voor hebben met een duurzame toekomst. Hierin speelt de manier van opwekken nog steeds een erg belangrijke rol.

 

Laatst geupdate op 5 oktober 2016