Onafhankelijk & snel energie vergelijken

Het stroometiket

Sinds 2005 zijn energiebedrijven verplicht om te informeren over de verschillende manieren van opwekking van elektriciteit. Deze informatie wordt gestandaardiseerd en weergeven in het stroometiket. Consumenten kunnen doormiddel van het stroometiket zien hoe duurzaam energieleveranciers echt zijn.

Wat staat er op het stroometiket vermeld

Je kan het stroometiket het best vergelijken met het etiket op bijvoorbeeld en fles cola. Hierop staat precies vermeld uit hoeveel procent elk ingredient de cola bestaat. Bij het stroometiket is dit exact hetzelfde alleen zijn de ingredienten dan energiebronnen zoals gas, kolen en duurzame energie (wind, zonne-energie, waterkacht en Biomassa). Daarbij zie je hoeveel CO2 en kernafval de energieleverancier uitstoot per opgewekte kWh.

Voorbeeld stroometiket Eneco

Het stroometiket moet jaarlijks uiterlijk 1 Mei worden gepubliceerd en word gecontroleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het stroometiket kan je terugvinden op je jaarafrekening of word er als bijlage bijgevoegd.

Stroom het land van herksomt

Sinds 2015 zijn energieleveranciers verplicht om naast de energiebronnen ook het land van herkomst te vermelden. De minister heeft om deze extra informatie gevraagd na aanleiding dat er veel groene energie wordt opgewekt in het buitenland. Energieleveranciers kopen daarbij veel GvOs uit Scandinavische landen, omdat hier de GvOs een stuk goedkoper zijn als in ons eigen land. Daarbij kunnen ze hun energieprofiel een stuk groener doen lijken dan het daadwerkelijk is.

Soorten stroometiketten

Energieleveranciers zijn verplicht om verschillende soorten stroometiketten te maken. Zo hebben ze een stroometiket nog als gehele beeld van het bedrijf, maar moeten zij ook per product een stroometiket maken. Zo kunnen consumenten precies voor hun stroompakket zien of het stroometiket klopt.

Stroometiket controle

De ACM is verantwoordelijk voor de controle op de energieetiketen. De energieleverancier zijn verplicht om voor 1 Februari hun stroometiket te leveren aan de ACM. Deze controleren vervolgens of het stroometiket juist is omgemaakt en of de percentages van de energiebronnen kloppen.

Voor duurzame energie controleeert de ACM of de energieleverancier voldoende GvOs in hun bezit had voor de geleverde groene stroom. Ook word er gekeken of de juiste GvOs in het bezit waren voor het type groene stroom.

Laatst geupdate op 16 november 2017