Onafhankelijk & snel energie vergelijken

Kolencentrales blijven voorlopig open

Laatst geupdate op 20 januari 2017
Kolencentrales blijven voorlopig open

Het kabinet gaat vooralsnog geen extra kolencentrales sluiten in Nederland. In Nederland hebben we tien kolencentrales waarvan er vijf centrales zijn of worden gesloten. Dit vond een groot deel van de kamer niet voldoende en wou daarom de overige vijf centrales ook laten sluiten om de doelstelling van 2020 te behalen.

Milieudoelstellingen op de goede weg

Kamp zei eind vorig jaar dat Nederland op de goede weg zit als het gaat om de doelstelling van het energieakkoord te behalen. De milieudoelstellingen om in 2020 25% minder uitstoot van broeikasgassen als in 1990 te hebben lijkt niet in gevaar te komen. Mocht toch blijken dat we de doelstelling niet halen dan zal aankomend jaar alsnog de meest vervuilende centrale gesloten worden.

Eind 2017 zal opnieuw berekend worden of Nederland op koers ligt om de doelstelling van het energieakkoord te behalen.

Sluiten van overige kolencentrales te duur

Bij het direct sluiten van de kolencentrales zullen consumenten ongeveer rekening moeten houden met een stijging van 10% op de energieprijzen. Wat ongeveer neerkomt op zo een 8,5 miljard tot 2049. Als het sluiten van de kolencentrales pas in 2020 plaats vind dan zal dit neerkomen op zo een 7 miljard waarvan de helft op rekening van de consument zal plaats vinden.

Los van de energieprijzen welke zouden gaan stijgen, zullen ook ongeveer 1000 werknemers zonder werk te zitten. Mocht deze energie opwekking overgenomen worden door de productie van duurzame energie zal daar een deel van de werknemers naartoe kunnen, maar dit zal lang geen plaats bieden voor iedereen.

De grootste vraag blijft dan ook of Nederland in 2050 CO2-neutraal zal zijn?

Onze experts schreven ook deze relevante berichten
Jaarlijks komt uit een onderzoek van Natuur&Milieu, Wise, Greenpeace en de Consumentenbond naar de duurzaamheid hoe elke energieleverancier scoort. Ook dit jaar hebben zij weer onderzoek gedaan en toch niet geheel verrassend staan Pure Energie en
Het energieakkoord staat voor duurzame groei is een Nederlandse overkomst uit 2013 tussen overheid en ruim veertig organisaties. Het uiteindelijke doel van dit akkoord is om Nederland te verduurzamen in zowel de elektriciteits als gas-voorzieningen.
Nederland is de afgelopen jaren goed bezig geweest als het aankomt op duurzame energie. Hoewel de doelstelling van 2020 van het energieakkoord niet worden gehaald, lijkt het erop dat we in 2023 voldoen aan deze doelstelling. Rooskleurige toekomst vo
Nederland zit nog steeds vast aan energie uit fossiele brandstoffen. Hoewel dit de afgelopen jaren wel iets is verbeterd, zijn we nog steeds hekkensluiter in de Europese lijst als het gaat om duurzame energie winning. Volgens een groep hoogleraren wo